top of page

Haal- en brengservice

Om velgen zo kort mogelijk te missen, is het tijd besparend om deze zelf af te leveren. Bij herstel wordt te allen tijde gestreefd naar een handlingstijd van 48 uur. 

 

De planning is soms strak en de bezetting minimaal, zodat geen ruimte is om de velgen te brengen en/of te halen. Er kan dan gebruik worden gemaakt van de haal- en brengservice, zodat efficiëntie wordt gewaarborgd.

bmw.jpg

Prijzen

Voor de prijzen van haal- en brengservice wordt uitgegaan van de locatie Haastrecht als basis voor de afstand en bieden we de volgende opties:

- Afstand tot 10 kilometer: € 20,-

- Afstand tot 20 kilometer: € 30,-

- Afstand tot 30 kilometer: € 40,-

- Afstand boven de 30 kilometer: In overleg / koerier

* Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW

bottom of page